Syddansk Universitet er nyt medlem af POGI

Syddansk Universitet (SDU) har som landets første universitet tilsluttet sig POGI. ”SDU’s indmeldelse er et stærkt signal at sende til resten af undervisningsverdenen, og vi håber det vil betyde at flere universiteter vil følge trop,” siger Nanna Krog-Meyer, der er formand for POGI og økonomidirektør i Gladsaxe Kommune.

  • Opdateret 17. august 2022

Indtil videre har POGI’s medlemmer udelukkende talt kommuner og regioner, men nu har en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner meldt sig ind i partnerskabet og dermed forpligtet sig til at bruge POGI’s indkøbsmål. SDU arbejder i forvejen aktivt med at leve op til samtlige FN’s 17 Verdensmål og et styrket fokus på bæredygtige indkøb er et vigtigt indsatsområde i den forbindelse.

POGI’s indkøbsmål gælder på tværs af flere kommuner og regioner. Det skaber stor volumen, som er med til at sætte skub i markedet. På den måde kan SDU sammen med andre offentlige indkøbere i meget høj grad være med til at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi kan stille store krav, fordi vi går sammen. Som enkeltudbyder kan vi ikke selv gøre så meget, men sammen kan vi gøre en forskel, siger SDU’s udbudschef Bill Busch Kyed, der blandt andet ser frem til at miljømærket papir, grønnere rengøring og mindre madspild i kantinen kan blive nogle af de positive effekter af at deltage i partnerskabet.

Også økonomisk fordelagtigt

Udover at sikre langt mere bæredygtige indkøb, så forventer SDU også at tilslutningen til POGI vil betyde, at der på den lange bane bliver købt mere effektivt ind. Samtidig betaler miljø- og energirigtige indkøb sig på den lange bane, og det giver SDU en både bæredygtig og økonomisk gevinst, mener Bill Busch Kyed.

Fra POGI’s side hilser man det nye medlem velkommen:

Det er meget glædeligt, at SDU som den første uddannelsesinstitution i Danmark har meldt sig ind i partnerskabet og vil være med til at udvikle og forpligte sig til at følge POGI’s indkøbsmål. SDU’s indmeldelse er et stærkt signal at sende til resten af undervisningsverdenen, og vi håber det vil betyde at flere universiteter vil følge trop, siger Nanna Krog-Meyer, der er formand for POGI og økonomidirektør i Gladsaxe Kommune.

Artiklen blev udgivet d. 22 april 2020