Tænk menneskerettigheder ind i indkøb

Bæredygtige indkøb handler også om respekt for menneskerettigheder. Derfor hilser Institut for Menneskerettigheder portalen Den Ansvarlige Indkøbers vejledning til etiske og sociale indkøb velkommen.
(udgivet den 27. sep. 2022)

  • Opdateret 26. september 2022

I de senere år er der kommet fokus på, hvordan offentlige indkøb reflekterer staters målsætninger om bæredygtighed og samfundsansvar, herunder respekt for menneskers rettigheder. Den reviderede udbudslov beskriver flere steder, hvordan sociale hensyn kan tages i indkøbsprocessen. Og på den nye portal ’Den Ansvarlige Indkøber’ kan indkøberne finde inspiration til, hvordan de stiller både miljømæssige, sociale og etiske krav inden for en række produktkategorier.

- Grønne indkøb har været hovedfokus for arbejdet med bæredygtighed i offentlige indkøb i Danmark, men det er vigtigt, at vi ikke glemmer den sociale side og de mennesker, som risikerer at blive berørt negativt, når det offentlige køber ind. Derfor bifalder vi, at den nye portal i højere grad hjælper indkøbere med at stille sociale og etiske krav, siger Cathrine Bloch Veiberg, der er Programleder for Ansvarlige Værdikæder hos Institut for Menneskerettigheder. 

Lovgivning på vej

I februar 2022 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til et direktiv om bæredygtig due diligence. Direktivet skal fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. Det skal sikre, at menneskerettigheder og miljøhensyn forankres i virksomheders drift og ledelse ved at pålægge større virksomheder krav til bl.a. at undersøge forsyningskæderne.

Mange virksomheder indgår i komplekse og globale værdikæder. Derfor oplever de, at de har begrænsede muligheder for at identificere og mindske negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø. Ensartede forpligtelser til at udføre due diligence vil øge datamængden på området og gøre værdikæderne mere transparente.

- Lovforslaget indebærer, at udvalgte større virksomheder skal kortlægge de negative aftryk, som de sætter på menneskerettigheder og miljø i hele deres værdikæde – og sørge for at forebygge og afbøde konsekvenserne heraf, siger Cathrine Bloch Veiberg.

- Det er også varslet, at der i de kommende år vil komme en evaluering af, hvorvidt og hvordan udbudsdirektivet skal opdateres med afsæt i denne udvikling, herunder hvordan kravet om nødvendig omhu for mennesker og miljø skal gælde i den offentlige indkøbsproces. Det er vigtigt, at Danmark og danske indkøbere viser flaget på den dagsorden – ligesom som de gør på det grønne område, siger hun.

De offentlige indkøb udgør ca. 12 procent af BNP i OECD-landene.


Værktøjer fra Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder har udviklet en række værktøjer, som kan støtte offentlige indkøbere i at fremme respekt for menneskerettigheder i offentlige leverandørkæder. Værktøjerne omfatter eksempler fra både Danmark og udlandet på offentlige indkøbere, der allerede gør en del for at udvise nødvendig omhu for menneskerettigheder i deres indkøbsprocesser:

Menneskerettigheder og offentlige indkøb - en rapport med inspiration til offentlige indkøbere 

Rapporten giver inspiration til, hvordan offentlige indkøbere i praksis kan agere med respekt for og hensyn til menneskerettigheder i offentlige indkøb. Læs rapporten på menneskeret.dk 

Driving Change Through Public Procurement - A Toolkit on Human Rights for Procurement Policy Makers and Practitioners

Rapporten henvender sig til både politiske beslutningstagere og indkøbsansvarlige og giver gode råd til, hvordan krav om at leverandører respekterer menneskerettighederne kan indarbejdes på tværs af forskellige faser i indkøbsprocessen. Læs rapporten på humanrights.dk


 

Artiklen er udarbejdet af Forum for Bæredygtige Indkøb (Forum) og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)