Vejledning: Stil krav til længere levetid ved indkøb og udbud

Miljøstyrelsens vejledning til at stille levetidsforlængende krav i forbindelse med indkøb og udbud

  • Opdateret 1. maj 2024

Denne vejledning indeholder gode råd og inspiration til, hvordan du kan arbejde med at stille levetidsforlængende krav i forbindelse med offentlige indkøb. Vejledningen gennemgår produktgarantier, reservedelsgarantier og servicegarantier som de tre primære greb. De tre greb er valgt, fordi de i kombination både giver rettigheder, der tidsmæssigt er længere end fx Købelovens bestemmelser, og fordi de behandler en række forudsætninger for at kunne drage størst mulig nytte af længere levetider.

I vejledningen kan du blandt få inspiration til:

  • Hvilke muligheder er der for at stille levetidsforlængende krav?
  • Hvordan kan du sikre dig muligheden for at håndhæve dine krav som kontraktkrav?
  • I hvilke situationer kan det være hensigtsmæssigt bidrage til at flytte markedet ved at integrere de levetidsforlængende krav i din tildelingsproces som evalueringskrav?
  • Hvordan får I som organisation mest muligt ud af de krav, I har stillet ved at indtænke slutbrugernes situation og behov?

Når du skal formulere de konkrete levetidsforlængende krav er der flere muligheder for at blive inspireret og hente hjælp udefra. Vejledninger behandler her:

  • Hvordan du kan aktivt kan bruge markedsdialogen som et værktøj til både at blive klogere og flytte markedet. 
  • Hvordan du kan få hjælp til at anlægge et totaløkonomisk blik på dit indkøb, som tager højde for både de økonomiske og miljømæssige konsekvenser, og hvor udgifter fra hele levetiden medregnes. Det sker konkret med afsæt i Miljøstyrelsens TCO-værktøjer
  • De muligheder, du har for at finde helt konkrete eksempler på levetidsforlængende krav, både via EU's GPP-kriterier og i Danmark på fx statens hjemmeside for grønne indkøb, denansvarligeindkober.dk

Konklusionen i vejledningen er, at produkter med længere levetid i de fleste tilfælde både vil bidrage positivt til mere bæredygtige indkøb og være en økonomisk god forretning. På nogle markeder giver det sig selv, på andre kan der være behov for via markedsdialog at påvirke markedet og sammen med leverandørerne over tid udvikle nye og mere levedygtige løsninger. Markedsdialog bør derfor være en integreret del af indkøbsprocesser, hvor der skal indarbejdes nye typer af levetidsforlængende krav – og at der er masser af gode erfaringer.

Vejledning til at stille levetidsforlængende krav i forbindelse med indkøb og udbud

Vejledningen er færdiggjort i februar 2023 med udformning af Miljøstyrelsen og Rambøll.