Vild Med Vilje i Sorø

Sorø bliver 'Vild Med Vilje' og omdanner kommunale græsplæner til blomstrende enge

  • Opdateret 8. august 2022

På fem udvalgte græsplæner i Sorø Kommune vokser græsser og urter lidt vildere i 2018. Formålet er at give plads til et varieret blomsterflor henover året, der kan sikre nektar og pollen til sommerfugle, vilde bier og andre insekter

Det drejer sig om følgende grønne arealer: ved Stenlille Kirke, langs Norgesvej (Dianalund), langs Diget (Frederiksberg), ved Tuel Sø (Pedersborg) og inde ved Sorø Rådhus. Alle steder holdes en bræmme ud mod skel og fortov lavt slået, ligesom stier henover arealerne slås jævnligt, men på resten af arealerne bliver græsset kun høstet på en til to gange pr. sæson, så urterne kan nå at blomstre. Det afhøstede materiale samles op for at fjerne næringsstoffer og sikre lys til gavn for flere forskellige vilde blomsterplanter. Det samlede areal der konverteres fra tætklippet græsplæne til høslæt-eng løber op i 97.000 m2.

Læs mere om omstillingen på Vild Med Viljes hjemmeside.

Artiklen er udgivet 4.juli 2018