Bæredygtige indkøb gennem inventory management - Etablering af datagrundlag i Holbæk Kommune

  • Opdateret 19. januar 2024

Hvordan kan man skabe overblik over organisationens fysiske aktiver?

Ved at etablere et datagrundlag har Holbæk Kommune skabt overblik over alle bygninger, lokaler og kontrakter på skoleområdet.

Udfordringer

Manglende overblik over de fysiske aktiver på kommunens skoler

  • Forskellige systemer i forskellige afdelinger i kommunen har skabt uklarhed over, hvilke data der er korrekte. 
  • Et manglende valideret overblik skaber ikke optimale rammer for styring af området.

Behov

En gennemgang og validering af kommunens skoler og en digitalt understøttet platform

  • At få overblik over alle de data, der er til rådighed i forskellige systemer. 
  • At samle disse data ét sted og validere dem bid for bid. 
  • Få, men korrekte data, er bedre end mange og forkerte data.

Løsning

Fysisk gennemgang og kortlægning af skolerne med billeder, tegninger og data

  • Komplet overblik over ejendomsporteføljen 
  • 360-grader-billeder fra alle rum på skolerne 
  • Årshjul, vedligeholdelsesplaner og serviceaftaler, kontrakter og andre dokumenter samlet ét sted.

For mere inspiration og gode råd

Som del af en samlet pjece er denne case blevet udarbejdet i forbindelse med Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om ’Bæredygtige indkøb gennem inventory management’. 

Find hele pjecen med inspiration og gode råd her:

Casen er udarbejdet: 
Af Miljøstyrelsen
Efteråret 2020