Vejledning: Stil krav til produkternes levetid i offentlige indkøb

Miljøstyrelsens vejledning rummer masser af inspiration, eksempler, cases og tjeklister til indkøbere, der ønsker at arbejde med levetidsforlængende krav i udbud.

  • Opdateret 21. maj 2024

Den offentlige sektors indkøb har stor betydning for både det samlede danske CO2-aftryk og ressourceforbrug. Én måde at reducere klimabelastningen på, er ved at det offentlige indkøber produkter og materialer, der holder i længere tid. På den måde indkøbes over tid færre produkter og virksomhederne vil derfor producere og transportere færre enheder og bruge færre råvarer til produktion.

Grebene er produkt, -reservedels- og servicegarantier

Denne vejledning stiller skarpt på, hvordan du som offentlig indkøber kan arbejde med at stille levetidsforlængende krav i udbudsmaterialet. Den henvender sig først og fremmest til offentlige indkøbere, men behandler også styring og opfølgning med relevans for dig, som fx er contract manager.

Vejledningens tre primære greb er produktgarantier, reservedelsgarantier og servicegarantier. I kombination giver garantierne rettigheder, der tidsmæssigt er længere end fx Købelovens bestemmelser.

Masser af eksempler, cases og tjeklister

Vejledningen indeholder masser af konkrete eksempler, cases og tjeklister. Enkelte sektioner i vejledningen fokuserer på dialog med slutbrugerne og på, hvad der sker, når levetidsforlængende krav i praksis skal håndhæves af slutbrugerne, fx en daginstitutionsleder. Vejledningen præsenterer dels en række mulige greb til at arbejde med levetidsforlængelse, dels en række forskellige kilder til at identificere og prioritere mellem de mulige levetidsforlængende krav.

I vejledningen kan du blandt få inspiration til:

  • Hvilke muligheder er der for at stille levetidsforlængende krav?
  • Hvordan kan du sikre dig muligheden for at håndhæve dine krav som kontraktkrav?
  • I hvilke situationer kan det være hensigtsmæssigt at bidrage til at flytte markedet ved at integrere de levetidsforlængende krav i din tildelingsproces som evalueringskrav?
  • Hvordan får I som organisation mest muligt ud af de krav, I har stillet ved at indtænke slutbrugernes situation og behov?

Læs vejledningen her