TCO: Nye værktøjer gør det lettere for offentlige indkøbere at træffe grønne valg

Nu kan du som offentlig indkøber være med til at sætte dit aftryk på den grønne omstilling.

 • Opdateret 25. september 2023

 

Bæredygtige indkøb og cirkulær økonomi er vigtige elementer i regeringens ambition om at reducere CO2-udledninger med 70 procent i 2030.

Miljøstyrelsen har netop lanceret en række nye TCO-værktøjer, som skal gøre det lettere for stat, kommuner og regioner at fylde varekurven med grønne produkter.

En ny feature gør det muligt at indregne samfundsøkonomiske omkostninger ved CO2-udledninger fra varernes forbrug af energi og vand i evaluering af leverandørernes tilbud.

TCO er en forkortelse for Total Cost of Ownership – eller på dansk totaløkonomi. En totaløkonomisk analyse beregner den samlede økonomiske omkostning ved at anskaffe et produkt, anvende det og håndtere det efter endt brug. Den offentlige sektor køber årligt produkter for 185 milliarder kroner til stat, kommuner og regioner. I 2019 medførte de offentlige indkøb en drivhusgasudledning på i alt 12 millioner tons. Heraf blev de fire millioner tons udledt i Danmark.

Den offentlige sektor køber årligt produkter for 185 milliarder kroner til stat, kommuner og regioner. I 2019 medførte de offentlige indkøb en drivhusgasudledning på i alt 12 millioner tons. Heraf blev de fire millioner tons udledt i Danmark.

 

Miljøstyrelsen har lanceret 9 nye TCO-værktøjer. Det betyder, at man nu kan få hjælp til at købe grønt på tværs af 25 produkttyper

Nye værktøjer (9 i alt):

 • Blæstkølere og – frysere
 • Køle- og fryseskabe (husholdningstype)
 • Kondensatorenheder til køle- og fryserum
 • Opvaskemaskiner (husholdningstype)
 • Opvaskemaskiner (professionelle)
 • Vaskemaskiner (husholdningstype)
 • Vaskemaskiner (professionelle)
 • Ovne (husholdningstype)
 • Ovne (professionelle)


Eksisterende værktøjer (16 i alt):

 • Computere
 • Skærme
 • Multifunktionsmaskiner
 • Mindre netværksudstyr
 • Større netværksudstyr
 • Servere
 • Storage-udstyr
 • UPS (Uninterruptible Power Supply)
 • Projektorer
 • Selvbetjeningsmaskiner (herunder kaffemaskiner)
 • Belysning – Lyskilder
 • Belysning – Belysningssystemer
 • Skylletoiletsæder
 • Køle- og fryseskabe (storkøkkener / professionel brug)
 • Motorkøretøjer – Køb eller finansiel leasing
 • Motorkøretøjer – Operationel leasing

 

Grønt er ikke dyrt

En rapport for Miljøstyrelsen fra 2020 viser, at pris og klima går hånd i hånd, når man husker totaløkonomien i de offentlige indkøb.

Analysen, som er udført af Viegand Maagøe, undersøgte sammenhængen mellem pris og klimabelastning på tværs af otte typer af produkter. Og konkluderede, at den grønneste løsning faktisk også er den billigste, når man inkluderer udgifter til drift, affaldshåndtering eller videresalg og miljøpåvirkning.

I efteråret lancerede regeringen strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”. Målet er her at bruge bæredygtige offentlige indkøb som motor i den grønne omstilling.

Her kommer de nye TCO-værktøjer ind i billedet: Miljøstyrelsen tilbyder nu digitale beregnere på tværs af 25 forskellige produkttyper. Hver produkttype har sin egen beregner, som tager højde for

det respektive forbrug af el, vand, gas, benzin og diesel. De er udarbejdet på basis af Miljøstyrelsens eksisterende værktøjer.

TCO-værktøjerne kan hentes her

Sådan bruger du TCO-værktøjerne

Man taster som offentlig indkøber sine ønsker til indkøb ind i regnearket og tilføjer produktoplysninger fra leverandørernes tilbud. TCO-værktøjerne beregner og viser herefter produkternes totaløkonomiske pris, driftsomkostninger og samfundsomkostning ved CO2-udledninger i brugsfasen.

Hver af de 25 TCO-værktøjer er bygget op over den samme skabelon, men med individuelle hjælpetekster og vejledninger til hver produktgruppe. Det gør det nemt at bruge værktøjerne på tværs af de forskellige produkttyper:

 • Introduktion
 • Lille beregner (her kan man beregne op til 8 produkter ad gangen)
 • Stor beregner (her kan man beregne op til 200 produkter ad gangen)
 • Dataindsamlingsseddel (kan bruges til at indsamle leverandørernes produktdata)
 • Beregningsmetode (kort beskrivelse af beregningerne)
 • Fremskrivninger (af priser for energi og vand og emissionsfaktorer).

En ny funktion, som gavner den grønne omstilling, gør det muligt at medtage samfundets omkostninger ved CO2-udledningen fra brugsfasen af produkterne. Det betyder, at man ved at inkludere CO2-effekten i sine udbud kan gøre det endnu lettere som offentlig indkøber at træffe det grønne valg.

Desuden er der udarbejdet en større beregner, som hæver grænsen for produktsammenligninger fra 8 til 200 produkter.

Grønne udbudsværktøjer er frivillige

Miljøstyrelsen har udviklet TCO-værktøjerne for at hjælpe det offentlige med at gøre indkøbene mere grønne. Man bestemmer altså selv, hvorvidt man som offentlig indkøber i stat, kommune eller region vil gøre brug af de nye værktøjer.

De skal ikke ses som en ekstra byrde, men en kvalitetssikring af tilbudsevalueringen.

De nye opdaterede TCO-værktøjer kan hentes her 

Miljøstyrelsens rapport om totaløkonomi i offentlige indkøb kan hentes her

Regeringens strategi ”Grønne indkøb for en grøn fremtid” kan hentes her

 

Artiklen blev udgivet d. 20 maj 2020