TCO kurser 2022 - Vil du være ekspert i Miljøstyrelsens nye TCO-værktøjer?

Miljøstyrelsen afholder online-kurser i TCO-værktøjer i 2022

  • Opdateret 14. november 2022

Nye datoer for 2023 vil blive meldt ud i starten af 2023

Se optagelse for tidligere afholdte kurser her på siden

Gå til webinar

Miljøstyrelsen har gennem de seneste år udviklet og opdateret en række TCO-værktøjer for 25 produktgrupper til offentlige indkøbere (it-udstyr, belysning, storkøkkenudstyr, vaskemaskiner, selvbetjeningsmaskiner, skylletoiletter og motorkøretøjer). TCO står for Total Cost of Ownership, dvs. at i prisen for produkterne indgår både indkøbsprisen og driftsomkostninger i levetiden til bl.a. energi- og vandforbrug. TCO-værktøjerne gør det derfor muligt at gennemføre et udbud, hvor både indkøbsprisen og de vigtigste omkostninger i levetiden regnes med - endda med mulighed for at medtage omkostninger ved CO2-udledninger under brug af produkterne.

Vi afholder online-undervisning, som kan gøre dig til ekspert i brugen af værktøjerne - eller i hvert fald give dig et godt grundlag for at komme i gang med dem. Det er gratis at deltage.

Undervisningen er målrettet offentlige indkøbere og leverandører af udstyr til det offentlige. Undervisningen afholdes tre gang i løbet af foråret samt tre gange i efteråret (samme indhold hver gang) og varer 2,5 time. Undervisningen er en gentagelse af et undervisningsforløb, Miljøstyrelsen afholdte i efteråret 2022.

Områder, der bliver dækket af undervisningen:

  • Introduktion til TCO, herunder hvordan værktøjerne kan indgå i foranalyse og udbudsproces
  • Elementer i TCO, der er relevante for ressourcer og miljø
  • Data og oplysninger, som indkøberne og leverandørerne skal kunne levere
  • Beregnet TCO ift. TCO i praksis efter levering af de udbudte produkter
  • Beregningsmetode, formler, data og målemetoder
  • Gennemgang af værktøjets opbygning
  • Øvelse i brugen af værktøjet
  • Opsamling og spørgsmål

Værktøjerne og vejledningerne kan hentes her på siden

Undervisningen optages og bliver gjort tilgængelig efter afholdelsen.