Temagruppe: Cirkulære Indkøb 2024

Med temagruppen ”Cirkulære Indkøb” vil Forum for Bæredygtige Indkøb rammesætte en række møder i maj – august 2024 med fokus på cirkularitet i indkøbsperspektivet. I en verden, hvor ressourceknaphed og bæredygtighed er centrale udfordringer, er cirkulære indkøb mere relevant og aktuelt end nogensinde før.

 • Opdateret 6. maj 2024

Ressourceknaphed er en global udfordring, der kalder på, at vi både tænker og handler langt mere cirkulært. I følge Circularity Gap Report fra 2023 er vi i Danmark kun 4 % cirkulære. Derfor er der
mere end nogensinde behov for at både offentlige og private virksomheder indkøber mere bæredygtige produkter, genbruger, genanvender og forlænger levetiden af eksisterende produkter.

Tilbage i 2017 udgav Forum for Bæredygtige Indkøb pjecen Cirkulær Indkøbsguide. Siden da er der kommet ny lovgivning, viden og erfaring til. Formålet med temagruppen ”Cirkulære Indkøb” er at give deltagerne et overblik over juraen, eksempler på danske og internationale best practice cases og ikke mindst viden og værktøjer, som kan støtte indkøberne i at købe mere cirkulært ind.

Tre møder i temagruppen

 • Temagruppemøde 1: fredag den 17. maj kl. 09.00 – 11.30. Online
 • Temagruppemøde 2: mandag den 17. juni kl. 10.00 – 14.30 hos Dansk Erhverv
 • Temagruppemøde 3: Ultimo august. Enten online eller fysisk 

Temagruppen er åben for både professionelle offentlige og private indkøbere. Gruppen er også relevant for leverandører med cirkulære forretningsmodeller, samt andre med interesse i temaet. 
Møderne vil være en blanding af faglige oplæg og diskussioner, hvor resultatet af temagruppens arbejde skal bidrage til opdatering af Forums pjece Cirkulær Indkøbsguide.
 

Temagruppemøder

OBS. Dette møde afvikles online.

09.00 - 09.05: Velkomst  

Fokusområder og modenhed inden for cirkulær økonomi v/Iben Kinch Sohn, Dansk Industri

 • Den cirkulær økonomi som en etableret international dagsorden
 • Muligheder og barrierer for omstilling til cirkulær økonomi blandt virksomheder
 • Det offentlige som løftestang for skalering af cirkulære løsninger

Cirkularitet og danske indkøb v/Andreas Clemmensen, Dansk Erhverv

 • Cirkularitet i det danske indkøbsperspektiv
 • Ny og kommende lovgivning på området, herunder Ecodesign og Green Deal

 Circular Economy Beyond Waste v/Nadia Bjørnson-Langen

 • Præsentationsramme for projektpartnerskabet CE Beyond Waste
 • Introduktion til delprojekter, eksempler og erfaringer med cirkulært arbejde

Hvordan kan cirkulær økonomi indgå i kommunale budget- og beslutningsprocesser? v/Dennis Lisbjerg, Gentofte Kommune

 • Udvikling af værktøjer til at belyse miljøeffekter (materiale-aftryk og cirkularitet) overfor økonomi
 • Understøttelse af en strategisk og organisatorisk forankring af arbejdet med den dobbelte bundlinje i kommunen
   

11.25 - 11.35: Kort afrunding af mødet
 

Dette møde afholdes fysisk.

Adresse og program følger.