Udbud af delebiler - kortlægning af viden og videnshuller

Et værktøj til kortlægning af viden og videnshuller i forbindelse med udbud af delebiler
 

  • Opdateret 25. august 2022
  HVAD VED VI? HVAD SKAL UNDERSØGES NÆRMERE?

KONTRAKTENS GENSTAND

 

   
Hvad er udbuddets genstand?    
Kræves deludbud, og hvad er genstanden i disse?    

BRUGERNES BEHOV

 

   
Hvor anvender brugerne i dag puljebilerne?    
Hvornår anvender brugerne i dag puljebilerne?    
Hvilke krav har brugerne til tilgængelighed?    
Hvilke typer brugere (og hvor mange) er villige til at bruge delebiler?    

Hvilke redskaber kan anvendes for at få brugerne til at anvende delebiler?

Via hvilke kanaler kan brugerne nås?

Skal der differentieres på tværs af brugergrupper?

   

Hvilke krav har brugerne til det system, de skal leje delebilerne på?

   

Hvilke delebilsleverandører findes på det danske marked? Og hvilke 'modeller' tilbyder de?

   

Hvilke miljøpræstationer kan de levere?

   

Kan markedet leve op til mindstekrav?*

   

TILDELINGSKRITERIER

 

   

Hvilken model skal anvendes til tildeling af kontrakt?

   

Hvilket tildelingskriterium skal anvendes?

   

Hvordan kan delebilsservicen prissættes?

   

Hvis 'bedste forhold mellem pris og kvalitet' anvendes - hvilke under- og delkriterier vil i så fald være relevante?

   

KRAVSPECIFIKATION *

 

   

Sikkerhed - Fx lovkrav til sikkerhed; forsikring i tilfælde af ulykker

   

Sundhed - Fx udledning af NOx Euronorm 6; klimavenligt drivmiddel

   
Effektivitet - Fx brændstof/km, energimærke A+    

Teknik/Funktion -  Fx brugervenlighed; særskilt app til leje af delbil

   

EGNETHEDSVURDERING

 

   

Hvilke krav skal der stilles til leverandørens tekniske og faglige formåen?
Fx erfaring, miljøledelsessystem.

   

KONTRAKTVILKÅR

 

   

Hvilke opfordrende eller uforpligtende vilkår skal medtages i kontrakten?

   

Hvilken udvikling vil I gerne se på sigt, som en udviklingsklausul kan tilgodese?