Fødevarer: Råd og vejledning til miljøvenlige fødevareindkøb i private virksomheder

Vi står som samfund over for en række udfordringer i forhold til den måde, vi lever og forbruger på. Alene på fødevareområdet står landbruget og fødevareproduktionen for ca. 20% af udledningen af drivhusgasser [1]. Mange steder gør landmænd og fødevareproducenter en indsats for at producere mere miljøvenligt. Men der er behov for, at vi gør endnu mere, hvis vi f.eks. skal nå Regeringens klimamål om at reducere drivhusgasserne med 70% i 2030 [2]. - Og her kommer - ikke mindst - det private erhvervsliv ind i billedet. 

  • Opdateret 8. september 2023

Danske virksomheder er allerede nu dybt involveret i klima- og miljødagsordenen og rigtig mange tager aktiv del i den grønne omstilling. Dog har virksomhedernes indkøb til den daglige drift levet en lidt overset tilværelse i både strategier og indsatsplaner. Og det er synd, for de indirekte indkøb kan have stor effekt i forhold til at trække samfundet i en mere bæredygtig retning. Bl.a. kan flere miljø- og klimavenlige indkøb af fødevarer have positiv indflydelse på at fremme et både sundere og mere bæredygtigt fødevaresystem og i mange tilfælde vil det også give en økonomisk besparelse til virksomheden selv.

Det kan dog være svært at gennemskue hvor, der skal sættes ind – ikke mindst grundet en stor kompleksitet på området. Derfor får I herunder viden om og råd til, hvordan jeres virksomhed kan være med til at fremme den bæredygtige udvikling gennem et mere miljøvenligt fødevareindkøb.

Reducering af madspild - et vigtigt skridt på vejen

FN vurderer, at omkring en tredjedel af alt den mad, der bliver produceret, går til spilde[3]. Alene i Danmark går over 800.000 tons fødevarer til spilde hvert år på tværs af hele værdikæden fra landbruget, fødevareproduktion, detailhandlen og til de private forbrugere – herunder virksomheder[4]. Derfor er det også essentielt at arbejde med at reducere jeres virksomheds madspild for både at sikre øget miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Det kan fx gøres ved at begynde at måle jeres madspild og sætte mål for reduktionen af dette spild.

Tænketanken ONE/THIRD samler hele fødevarekæden i arbejdet på at mindske madspild i alle led, og de har bl.a. udviklet en række cases, der deler god viden og værktøjer til at mindske madspild i private virksomheder. Og på Stop Spild Af Mad’s hjemmeside, kan I ligeledes blive klogere på madspild samt finde gode råd og nyeste data på området.

Støt jer op ad de gode initiativer

Der er heldigvis allerede sat mange gode initiativer i verden, der kan guide jer til flere miljøvenlige fødevareindkøb.


Benyt jer bl.a. af Forbrugerrådet Tænks anbefalinger til certificeringsordninger, når I skal købe ind. Anbefalingerne dækker 17 mærker, hvor en stor del er rettet mod fødevarer. I udvælgelsen har Forbrugerrådet bl.a. fokuseret på, at mærkerne:

  • Stammer fra troværdige myndigheder eller organisationer.
  • Gør en reel forskel, fordi de stiller høje krav til produkterne.
  • er relevante for mange.
  • Dækker markedet bredt ved at rumme både sundhed, etik, miljø og dyrevelfærd.[5]

Fødevarestyrelsen står bag De Officielle Kostråd, der giver råd om sunde og samtidig klimavenlige fødevarer. De Officielle Kostråd kan være en smutvej til at sikre mere miljøvenlige fødevareindkøb, og er udviklet på baggrund af forskning og i dialog med en bred vifte af interessenter.[6] Grundlæggende drejer rådende sig om, at:

  • Spise planterigt, varieret og ikke for meget.
  • Spise flere grøntsager og frugter
  • Spise mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk.

Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb (POGI) går foran med deres indkøbsmål på fødevarer – her stilles fx krav til emballage, økologi og Fair Trade. Brug dem som inspiration til, hvilke områder I selv kan sætte fokus på i jeres virksomhed.

På hjemmesiden Den Ansvarlige Indkøber finder I meget mere viden og flere værktøjer, som I kan bruge til at komme i gang med at handle mere bæredygtigt. Fx om hvordan I kan inddrage verdensmålene i jeres indkøb. Desuden har Forum for Bæredygtige Indkøb i 2021 nedsat en Temagruppe om Klimavenlige Indkøb af Fødevarer, der samler aktører fra både det offentlige og private i arbejdet på at fremme grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer. Her kan I finde både viden og gode råd til, hvor I med fordel kan sætte ind.

Concito – Danmarks Grønne Tænketank – har desuden fokus på bl.a. klimabelastende fødevarer. Og så har Miljøstyrelsen en temaside om grønne indkøb generelt, hvor der både kan findes gode cases og relevante værktøjer.

Med denne artikel og den tilhørende video, føler I jer forhåbentligt lidt bedre klædt på til at øge jeres indsats i den grønne omstilling på fødevareområdet. Tilbage er bare at ønske held og lykke med jeres bæredygtige fødevareindkøb!

 

Kilder:

[1] Forbrugerrådet Tænk: Mærker: 18 mærker, du skal kende, når du køber ind

[2] De Officielle Kostråd - godt for sundhed of klima

[3] Food Wastage Footprint: Impacts on Natural Resources: Summary Report (2013). Food & Agriculture Org.

[4] Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Første samlede kortlægning af madspild i Danmark offentliggøres

[5] Fødevarestyrelsen

[6] Fødevarestyrelsen

 

Artiklen er udgivet d. 9. juni 2022