Forum for Bæredygtige Indkøb

I Forum arbejdes der for at fremme bæredygtige og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private organisationer. 

Temagrupper

Der nedsættes årligt en række temagrupper om aktuelle og relevante emner. Temagruppemøderne er gratis at deltage i.

 

Se og tilmeld dig temagrupperne - og læs resultaterne af de gennemførte møder. 

 

 

Læs mere her

Viden og værktøjer

Vi har samlet al Forums materiale under fanen Viden og Værktøjer.

 

Filtrér på artikler, cases, pjecer, guides. 

 

 

 

 

Gå til søgning

Forum og POGIs årskonference

Årskonferencen afholdes november 2024

 

 

 

 

 

Læs mere her

Erfa grupper

Erfaringsudvekslingsgrupper,

eks. Udbudsjuridisk netværk vedr. fødevarer

 

 

 

 

 

 

Se mere og deltag her

Om Forum for Bæredygtige Indkøb

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljøministeriet i oktober 2010. Vi arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private organisationer. Det gør vi blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører.

Forum er et non-profit netværkssamarbejde mellem organisationer på tværs af brancher og sektorer, der handler om at synliggøre fordelene ved bæredygtige indkøb for samfundet, virksomheder og organisationer.

Forum samler og formidler viden og værktøjer, best practice cases samt udsender løbende nyheder om bæredygtige indkøb. Ydermere driver vi en række temagrupper, bestående af en række møder med oplæg, videndeling og workshop inden for specifikke aktuelle emner. Vi har et tæt samarbejde med Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, så flere får gavn af Partnerskabets ambitiøse grønne indkøbsmål.

Forums temagrupper kører omkring et halvt år ad gangen med typisk 3-4 arrangementer. Temagrupperne indsamler deltagernes viden og erfaring om et specifikt emne inden for bæredygtige indkøb og slutprodukt er en samling konkrete handlingsanvisninger, som kan bruges af andre indkøbere. Deltagerne i de enkelte temagrupper er selv med til at definere, hvilke problemstillinger der skal arbejdes med.

Temagrupperne henvender sig til indkøbere fra både den offentlige og den private sektor, leverandører, branchefolk, konsulenter, NGO’er, forskere og andre ressourcepersoner.

Forums arrangementer er åben for alle med interesse for bæredygtige indkøb. Deltagelse er gratis, uforpligtende og personligt.

Som deltager forventes du at bidrage aktivt til arbejdet. Sekretariatet sørger for at indkalde til møderne, udarbejde referater og koordinere indsatsen, som løbende bliver kommunikeret via Forums kanaler. Skriv til ansvarligeindkob@mst.dk og få mere at vide om, hvordan du kommer med i en temagruppe eller tilmeld dig direkte her på siden. 

Du er også altid velkommen til at kontakte sekretariatet med forslag om emner, arrangementer eller hvad du mener der kunne være nyttigt at videndele omkring. Det er dog i sidste end Forums styregruppe, som tager stilling til, hvilke temagrupper der skal nedsættes.

Forums styregruppe mødes tre gange om året for at fastlægge strategi og indsatsområder. Medlemmerne af styregruppen er:

 • Rikke Dreyer, Chefkonsulent, Miljømærkning Danmark ( Delt formandskab)
 • Michael Terkelsen, Udbudsjurist, SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice (Delt formandskab)
 • Adam Goslett, SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice
 • Anne Ley, Konsulent, Kommunernes Landsforening
 • Charlotte Sander Vejlgaard, Sekretariatsleder, IKA, Foreningen af offentlige indkøbere i Danmark
 • Ditte Nicolajsen, Regionernes Fælles Indkøb (RFI)
 • Felix Dalker, Dansk Industri
 • Ida Meulengracht Ginsborg, Specialkonsulent, Københavns Kommune
 • Malene Jæpelt, Chefkonsulent, Dansk Erhverv 
 • Mette Hoffgaard Ranfelt, Miljøpolitisk chefrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
 • Mikkel Jungshoved, BL - Danmarks almene boliger
 • Nanna Callisen Bang, Direktør, Etisk Handel Danmark
 • Niklas Jarnit, BL - Danmarks almene boliger
 • Ole Ravnholt Sørensen, Danske Regioner
 • Sara Azoulay Pedersen, HORESTA/Green Key
 • Sidse Jensen, FSC
 • Steffen Lervad Thomsen, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
 • Tobias Johan Sørensen, Klimaanalytiker, CONCITO
 • Troels Johansen, IT Branchen