Temagrupper

Forum for Bæredygtige Indkøbs temagrupper:

Tre temagrupper om året

Der nedsættes tre forskellige grupper om året, styregruppen bestemmer temaet, men alle kan byde ind med relevante emner. 

Tre møder i hver gruppe

Mødes ca. 3 gange; temagruppemøder rundt i landet eller online 2 - 4 timers varighed. 

Kombination af oplæg og workshop, videndeling

Videndeling, kommunikation

Temagrupperne indsamler deltagernes viden og erfaring om et specifikt emne inden for bæredygtige indkøb, som kan kommunikeres videre til andre indkøbere.

Professionelle indkøbere

For offentlige - og private indkøbere, der arbejder med udbud og indkøb, samt leverandører, brancher, konsulenter mv. Alle velkomne til at deltage - det er gratis.

Tidligere gennemførte temagrupper