Temagrupper

Forum for Bæredygtige Indkøbs temagrupper:

Tre temagrupper om året

Der nedsættes tre forskellige grupper om året, styregruppen bestemmer temaet, men alle kan byde ind med relevante emner. 

Tre møder i hver gruppe

Mødes ca. 3 gange; temagruppemøder rundt i landet eller online 2 - 4 timers varighed. 

Kombination af oplæg og workshop, videndeling

Videndeling, kommunikation

Udarbejder kommunikationsprodukt

Professionelle indkøbere

Offentlige- og private indkøbere der arbejder med udbud og indkøb, samt leverandører er alle velkomne til at deltage - det er gratis.

Tidligere gennemførte temagrupper

(Under udarbejdelse)