Temagruppe: Innovations- og ændringsklausuler

  • Opdateret 6. marts 2023

Tilmeld dig her

På mange indkøbsområder findes der i dag ikke produkter og løsninger, der kan bidrage med den ønskede/nødvendige reduktion i miljø- og klimapåvirkning. Derfor er samarbejde med leverandører om udvikling i kontraktperioden meget vigtigt. Mange indkøbere synes dog, at det er svært og problematisk pga. forskellige risici (konkurrenceforvridning, udbud der skal gå om, prisregulering etc.).

Forum for Bæredygtige Indkøb ønsker derfor at udvikle eksempler og generiske modeller for innovationsklausuler, som tillader og animerer til samarbejde i kontraktfasen omkring opgavelevering over for aktører i den offentlige sektor og dermed bidrage til at skabe grønnere udbud.

Har du gode erfaringer med at indbygge innovationsklausuler/ændringsklausuler i udbudsmateriale, som du vil dele med andre? Eller har du brug for inspiration og gode eksempler til, hvordan man i praksis udformer en ændringsklausul på det bæredygtige område? Så er denne temagruppe måske noget for dig!

Tre møder i temagruppen

Temagruppen mødes tre gange i perioden september 2022 - marts 2023 og er for både professionelle indkøbere, leverandører, konsulenter, NGO’er og andre med interesse i temaet. Møderne vil være en blanding af oplæg og diskussioner og resultatet af temagruppens arbejde skal formidles i form af et kommunikationsprodukt, som gruppen selv beslutter. Det kan fx være generiske modeller for innovationsklausuler suppleret med konkrete cases, der vil kunne bruges af både indkøbere og leverandører. Produktet skal fremlægges ved Forums og POGI’s årskonference den 1. februar 2023. 

Har du gode eksempler?

Så send dem gerne til sekretariatet.

Møderække og tilmelding

Temagruppemøde 1: Onsdag den 7. september, kl. 9-12 (online) (Afholdt)

Temagruppemøde 2: Tirsdag den 4. oktober, kl. 10-14 hos Dansk Industri i København  (Afholdt)

Temagruppemøde 3: Tirsdag den 7. marts 2023, kl. 9-12 (online)

Temagruppe

Få styr på juraen på første møde

På første møde, som blev afholdt online den 7. september, kunne du høre om juraen, de væsentligste ændringer til udbudsloven og hvordan ændringsklausuler laves så de ikke udelukker andre tilbudsgivere. Der blev også dykket ned i eksempler på innovationsklausuler der i stigende grad bliver benyttet i offentlige kontrakter i den operationelle servicebranche som en driver for udvikling

9.00 - 9.15 Velkommen

Introduktion til temagruppen og dagens program v/ Dorte Mindegaard Petersen, Miljøstyrelsen

9.15 -11.00 Inspirationsoplæg v/ Annelouise Dalgaard Pedersen, Horten

Juraen  
a.    Hvad er de væsentlige ændringer til udbudsloven?
b.    Hvad er det man må, hvad er det man ikke må. 
c.    Hvordan tager ordregiver det med i markedsdialogen? 
d.    Hvor ofte er ændringsklausuler blevet brugt?
e.    Hvordan sikrer vi alle de kriterier? 
f.    Hvordan laves ændringsklausul der ikke udelukker andre? 

Cases 

11.00 - 11.15 Pause

11.15 - 12.00 Diskussion og opsamling

Temagruppens andet møde bliver en workhop hvor vi arbejder med 4 konkrete produktområder og laver udkast til formulering af klausuler. Det kan fx være tekstilområdet, it, møbler. Vi vælger de 4 produktområder, gerne konkret udbud som nogen skal i gang med

Desuden ønsker til supplerende inspirationsoplæg på temagruppemøde 2

10.00 - 10.10 Velkommen

Introduktion til temagruppen og dagens program v/ Dorte Mindegaard Petersen, Miljøstyrelsen

10.10 - 11.30 Inspirationsoplæg:

Dynamiske Indkøbssystemer,  v/ Cindie Arendal Petersen, Teamleder, Indkøb og Udbud, Syddansk Universitet

Gladsaxe Kommune, brugen af Bæredygtighedsparadigme og praktiske erfaringer v/ Sara Folkmann Ipsen, udbudskonsulent, Gladsaxe Kommune

Eksempelcase: Økonomistyrelsen aftale vedr. transport, økonomisk encitament  - hvordan har det været at drifte?  (TBD)

11.30 - 12.00 Arbejde med case: Furesø Kommune del 1
Anders Ulrik Kristoffersen, Statens Indkøb, rådgivningsenheden faciliterer

Frokost

12.30 - 13.00 Arbejde med case: Furesø Kommune del 2
Anders Ulrik Kristoffersen, Statens Indkøb, rådgivningsenheden faciliterer

13.00 - 13.30 Inspirationsoplæg:

CO-PI: Skaleringsproces, arbejdet med innovation og indkøb v/ Johannes Leidesdorff-Madsen, CO-PI

13.30 - 14.00 Diskussion og opsamling samt ønsker til supplerende inspirationsoplæg på temagruppemøde 3

9.00 - 9.10 Velkommen

Introduktion til temagruppen og dagens program v/ Michael Larsen, InVirke

9.10 - 11.45 Inspirationsoplæg:

  • Innovationspartnerskabsudbud: Her udbydes et problem/behov og en partner vinder muligheden for at samudvikle løsningen direkte på hospitalet. Når løsningen veldokumenteret er fungerende – herunder fuld implementeret - i henhold til de effektmål, der lå bag behovet/problemet, først da køber man reelt løsninger på optioner der lå i det oprindelige udbud. Ingen tvivl om at disse udbudsformer giver muligheder for at implementere den grønne dagsorden på kliniske udfordringer. v/ Brian Holch Kristensen, Enhedschef for Innovation, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

10.55 - 11.00: Kort pause

  • Præsentation af udbudsværktøj (der benyttes i Holland og Belgien). Udbudsværktøjet er opbygget, så man byder ind på opgaver efter forskellige niveauer med krav til sit klimaaftryksreducerende arbejde, hvor tilbudsgiver får et finansielt incitament til højere niveauer, da det giver dem en konkurrencefordel: https://www.co2-prestatieladder.nl/en/what-is-the-ladder. Modellen er nævnt i diverse rapporter (fx af Verdensbanken og FN’s Klimapanel) v/ Maud Vastbinder, Sekretariatet for den hollandske udbudsmodel 

11.50 - 12.00 Opsamling og tak for i dag. 

Program 3. møde

9.00 - 9.10 Velkommen

Introduktion til temagruppen og dagens program v/ Michael Larsen, InVirke

9.10 - 11.45 Inspirationsoplæg:

Brugen af Bæredygtighedsparadigme og praktiske erfaringer v/ Karen Pilt, udbudschef, Gladsaxe Kommune

Innovationspartnerskabsudbud v/ Brian Holch Kristensen, Enhedschef for Innovation, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden

10.55 - 11.00: Kort pause

Præsentation af udbudsværktøj (der benyttes i Holland og Belgien). Udbudsværktøjet er opbygget, så man byder ind på opgaver efter forskellige niveauer med krav til sit klimaaftryksreducerende arbejde, hvor tilbudsgiver får et finansielt incitament til højere niveauer, da det giver dem en konkurrencefordel. Modellen er nævnt i diverse rapporter (fx af Verdensbanken og FN’s Klimapanel) v/ Maud Vastbinder, Sekretariatet for den hollandske udbudsmodel 

11.45 - 12.00 Opsamling og tak for i dag. 

Præsentationer

Skriv til sekretariatet hvis du ønsker at se præsentationer fra møderne

Kontakt sekretariatet