Temagruppe: Rammer og retning for bæredygtige indkøb - lovgivning og initiativer

Temagruppen er oprettet i 2023 og sætter fokus på de rammer, lovgivning og initiativer der er på vej – både fra EU og Danmark. Herunder produktpolitikken, ESPR, Green Claims og EU GPP- kriterier. Desuden vil gruppen sætte det i en dansk kontekst i forhold til, hvordan det vil påvirke virksomheder og indkøbere.

  • Opdateret 23. april 2024

Temagruppen vil sætte fokus på blandt andet EU’s GPP kriterier, produktpolitik og initiativer i strategien for offentlige grønne indkøb ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”. Det vil give deltagerne en indsigt i, hvad der er på vej fra EU, og hvordan det påvirker grønne indkøb – med mulighed for at stille spørgsmål om alle disse kommende initiativer.

Temagruppen vil agere indgang til information og viden om de kommende europæiske initiativer som kan og vil påvirke danske indkøb. For at skabe perspektiv til den danske retning vil der inddrages en status og opsamling fra Regeringens strategi "Grønne indkøb for en grøn fremtid".

Fire møder i temagruppen

Temagruppen mødes fire gange i perioden maj - oktober 2023 og er for både professionelle indkøbere, leverandører, konsulenter, NGO’er og andre med interesse for temaet.

Møderne vil være en blanding af oplæg og diskussioner, hvor resultatet af temagruppens arbejde skal formidles i form af et kommunikationsprodukt.  

  • Temagruppemøde 1: Onsdag d. 17. maj 2023
  • Temagruppemøde 2: Tirsdag d. 20. juni 2023
  • Temagruppemøde 3: Tirsdag d. 12. september 2023
  • Temagruppemøde 4: Onsdag d. 11. oktober 2023

Temagruppe

Produktregulering

Første temagruppemøde omhandler Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), introduktion til ESPR, hvilke krav der foreligger - og de muligheder som det skaber sat i en indkøbsvinkel. 

Derefter introduceres det Digitale produktpas og en gennemgang af informationsgrundlaget, hvilken teknologi der anvendes til, at data følger produktet, og hvordan det kan bruges til klimaopgørelse forbundet til forbrug, 

OBS. Dette møde afvikles online. 

09.30 - 09.35: Velkomst  

09.35 - 10.05: Præsentation af ESPR, Mathias Bach Kirkegaard, Miljøministeriet

10.05 - 10.35: Digitalt produktpas, Anders Arenfeldt Holm, Erhvervsstyrelsen

10.35 - 10.40: Afrunding og tak for i dag

EU GPP-kriterier

Temagruppens andet webinar er en rammesætning af GPP-kriterierne. Hvordan holder kriterierne sig relevante, når der går lange perioder, hvor de ikke revideres? Hvordan er GPP-kriterierne anvendelige - og formindskes deres relevans i forhold til andre tiltag, lovgivning og initiativer fra EU?

Webinaret består af oplægsholdere der anvender GPP-kriterierne i deres arbejde, hvor de deler ud af erfaringer, opmærksomhedspunkter og udfordringer. 

OBS. Dette møde afvikles online. 

09.30 - 09.35: Velkomst  

09.35 - 09.45: Hvordan anvendes GPP-kriterierne i (POGI)Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs indkøbsmål v/ Sekretariatet for Grønne Indkøb (SeGI), Miljøstyrelsen

09:45 - 10.15: GPP-kriterierne i SKI's dynamiske indkøbssystem og datacentre v/ Adam Goslett, SKI

10.15 - 10.40: Erfaringscase - GPP-kriterierne i fødevareindkøb v/ Betina Bergmann Madsen, Københavns Kommune

10.40 - 10.45: Afrunding og tak for i dag

Introduktion og rammesætning af de forskellige former for afrapportering af bæredygtighed, inkl. grønne klimamæssige rammer og social bæredygtighed (CSRD og (CSDD). Dertil en præsentation af ESG-rapportering og Green Claims.

OBS. Dette møde afvikles online. 

09:30 - 09:35: Velkomst  

09:35 - 10:00: CSRD og CSDD v/ Søren Kristian Riis Andersen, Erhvervsstyrelsen

10:00- 10:20: ESG-rapportering v/ Tommy Husen, Abena

10:20 - 10:40: Præsentation af Green Claims v/ Mathias Bach Kirkegaard, Miljøministeriet

10:40 - 11:00: Green Claims i den fremtidige praksis v/ Christian Poll, Forbrugerombudsmanden

11:00: Afslutning

I det fjerde og afsluttende temagruppemøde vil vi sætte de forskellige EU-initiativer og lovgivninger ind i en dansk kontekst. Dertil inddrager vi den nyligt udgivne rapport Circularity Gap Report, der bl.a. omhandler Danmarks cirkulære muligheder og udfordringer. 

OBS. Dette møde afvikles online. 

09:30 - 09:35: Velkomst  

09:35 - 10:10: Grønne data og struktur af indkøbsdata v/ David Meyrowitsch, Erhvervsstyrelsen

10:10 - 10:30: Status for Strategiens Initiativer v/ Kia Jensen, Økonomistyrelsen 

10:30 - 10:55:  Præsentation af Circularity Gap Report v/ Sine Beuse Fauerby, IDA

11:00: Afslutning

Program og præsentationer

Skriv til Sekretariatet hvis du ønsker at se præsentationer eller programmet fra møderne

Kontakt Sekretariatet