Temagruppe: Rammer og retning for bæredygtige indkøb - lovgivning og initiativer

Temagruppen er oprettet i 2023 og sætter fokus på de rammer, lovgivning og initiativer der er på vej – både fra EU og Danmark. Herunder produktpolitikken, ESPR, Green Claims og EU GPP- kriterier. Desuden vil gruppen sætte det i en dansk kontekst i forhold til, hvordan det vil påvirke virksomheder og indkøbere.

  • Opdateret 13. februar 2023

Tilmeld dig her

Temagruppen vil sætte fokus på blandt andet EU’s GPP kriterier, produktpolitik og initiativer i strategien for offentlige grønne indkøb ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”. Det vil give deltagerne en indsigt i, hvad der er på vej fra EU, og hvordan det påvirker grønne indkøb – med mulighed for at stille spørgsmål om alle disse kommende initiativer.

Temagruppen vil agere indgang til information og viden om de kommende europæiske initiativer som kan og vil påvirke danske indkøb. For at skabe perspektiv til den danske retning vil der inddrages en status og opsamling fra Regeringens strategi "Grønne indkøb for en grøn fremtid".

Fire møder i temagruppen

Temagruppen mødes fire gange i perioden maj - oktober 2023 og er for både professionelle indkøbere, leverandører, konsulenter, NGO’er og andre med interesse for temaet.

Møderne vil være en blanding af oplæg og diskussioner, hvor resultatet af temagruppens arbejde skal formidles i form af et kommunikationsprodukt.  

  • Temagruppemøde 1: Onsdag d. 17. maj 2023
  • Temagruppemøde 2: Tirsdag d. 20. juni 2023
  • Temagruppemøde 3: Tirsdag d. 12. september 2023
  • Temagruppemøde 4: Onsdag d. 11. oktober 2023

Temagruppe

Program og præsentationer

Skriv til Sekretariatet hvis du ønsker at se præsentationer eller programmet fra møderne

Kontakt Sekretariatet