Temagruppe: Engangsemballage og plastprodukter

  • Opdateret 10. juli 2023

Temagruppen mødtes tre gange i perioden april - juni 2019

Temagruppen har udarbejdet en vejledning målrettet indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private virksomheder, som ønsker at købe bæredygtige plastemballager og engangsplastprodukter. Vejledningen giver en række gode råd til, hvordan indkøbet kan tilrettelægges og prioriteres vejledningen blev opdateret i 2021 og kan findes her på siden. 

Vejledning i bæredygtigt indkøb af plastemballage og engangsplastprodukter

Temagruppe om plastemballager og engangsartikler

Størstedelen af plastaffald fra husholdningerne er emballager (fødevarer 52 % og ikke-fødevarer 30 %) og består af få polymerer nemlig PET, PP og PE viser undersøgelser fra Købehavn Kommune

Ved et velbesøgt temagruppemøde om plastemballager og engangsartikler blev der sat fokus på, hvordan der kan opnås øget cirkularitet og bæredygtighed i design, indkøb og genanvendelse af plastemballager og engangsartikler.

Plasten befinder sig lige nu i orkanens øje mellem mange forskellige agendaer som f.eks. madspild og fødevaresikkerhed, ressourceforbrug, forurening af naturen og klimabelastning. Der er stillet øgede krav og regler til området med EU’s nye engangsplastdirektiv og Regeringens Plasthandlingsplan.

Der skal derfor tænkes i nye koncepter og forretningsmodeller, hvis vi skal opnå mere bæredygtigt indkøb og forbrug. Plastindustriens Forum for Cirkulære Plastemballager har f.eks. udarbejdet både anbefalinger og designmanual til cirkulære plastemballager, hvor der bl.a. er fokus på de fire ”R-sætninger”: Refuse, Reuse, Reduse, Recycle anvendelse af få polymerer som PET, PP og PE samt at beholde plastemballagen så lang tid som mulig, så højt oppe i værdihierarkiet som muligt.

Hovedpointerne fra dagen var:

  • Indkøbere og industrien generelt mangler viden om miljøpåvirkning og muligheder for genanvendelse sammenlignet med alternative produkter.
  • Det vigtigt at skelne imellem forskellige plasttyper ift. pris, godkendt til fødevarekontakt mv.
  • Man bør forsøge at bruge fødevaregodkendt plast til nye fødevareemballager så længe som muligt og først derefter bruge det til mindre værdifulde funktioner. PET-plast bør f.eks. kun bruges til fødevareemballage.
  • Det er vigtigt at kildesortere, men også at minimere forbruget af både engangsartikler og emballage. Minimeringen af forbruget bør dog ikke gå ud over den funktion, som plastproduktet har f.eks. at forlænge holdbarheden af fødevarer.
  • I funktioner, hvor hygiejne spiller en stor rolle, kan engangsartikler dårligt undværes. Her bliver det en udfordring at erstatte med andre, ofte dyrere alternativer.
  • Der brug for en øget markedsdialog forud for et udbud: Dels skal indkøberne vide, hvad der findes på markedet, og dels skal leverandørerne opleve en reel efterspørgsel efter deres varer.

Forum for Bæredygtige Indkøb afholdt mandag den 29. marts 2. møde i temagruppen om Plastemballage og Engangsartikler. Deltagerne repræsenterede hele værdikæden, lige fra producenter og leverandører til indkøbere og forbrugere. Dette resulterede i en god dialog og gruppen kom et skridt nærmere det aftalte produkt, nemlig en række anbefalinger til hvordan indkøbere og leverandører i fællesskab kan arbejde mere bæredygtigt med indkøb af plastemballage og engangsartikler. Der skal både være overordnede anbefalinger, som adresserer de organisatoriske udfordringer, samt cases der illustrerer konkrete bæredygtige tiltag.

Det blev flere gange på mødet understreget, at kommunikation og markedsdialog er ekstremt vigtigt. Således kan indkøbere og producenter blive bevidste om, hvilke hhv. hvilke løsninger/muligheder der findes og hvilke produkter der efterspørges.

Derudover er det væsentligt at efterspørge ensrettede materiale-typer, som muliggør genanvendelse. PE, PP og PET forekommer i størst mængder, og er derfor gode at tage udgangspunkt i. Desuden skal etiketter minimeres.

Endelig kan selve forretningsmodellen opbygges på en ny måde: Kan man fordre løsninger med tilbagetagning, leje, genopfyldelige tanke/dunke e.l.? Vi skal lære at tænke mere cirkulært.

Når temagruppen har udarbejdet anbefalingerne, kan de selv benytte dem ude i deres organisationer – men det er også vigtigt at få lavet en god kommunikationsstrategi, så flere kan få gavn af arbejdet.