Temagruppe: Bæredygtige indkøbsprocesser - Inventory management

  • Opdateret 18. januar 2023

Temagruppen mødtes i efteråret 2020

Bæredygtige indkøbsprocesser gennem værktøjer fra Inventory Management

Inventory Management er en systematisk tilgang til indkøb, opbevaring og håndtering af lager, aktiver og beholdning. I et samarbejde med Deloitte og temagruppen blev der afholdt et webinarforløb i efteråret 2020 med fokus på Inventory Management. 

Få inspiration og se casesamlingen her på siden.

Guide: Inventory Management

Hvad er Inventory Management

Inventory Management handler om at have overblik over organisationens fysiske aktiver, deres stand og levetid, hvornår de bør renoveres, levetidsforlænges eller udskiftes mv.

Inventory Management kan være med til at afdække, hvornår der skal indkøbes, hvornår der skal renoveres, eller om indkøbet helt kan undgås. Disse indsigter skal anvendes aktivt i indkøbsprocessen. På denne måde kan man sikre, at indkøbene lever op til organisationens mål til fx bæredygtighed.

Første webinar “Hvad er Inventory Management?” blev gennemført succesfuldt med mange deltagere den 8. september 2020. 

Deltagerne blev præsenteret for begrebet Inventory Management, herunder kobling til bæredygtige indkøb, rammerne for og styring af indkøb og betydning for økonomistyring. Særligt hvordan at Inventory Management fungerer som en systematisk tilgang til indkøb, opbevaring og håndtering af lager, aktiver og beholdning.

Derfor er Inventory Management et redskab, der skaber struktur i indkøbsprocessen ved at sætte fokus på, hvad og hvornår der skal indkøbes, og om indkøbet er nødvendigt fremfor at gennemføre renovering.

Andet webinar “Bedre beslutninger gennem Inventory Management” fandt sted den 6. oktober 2020. 

Her var der fokus på, hvordan man kan forbedre sin indkøbsproces og økonomistyring gennem Inventory Management, herunder hvornår og hvordan det bør anvendes. Der blev gennemgået og diskuteret: 

  • Hvordan og hvornår kan Inventory Management anvendes til at strukturere indkøbsprocessen og forbedre økonomistyringen?
  • Hvem bør involveres? Centrale roller og ansvar i indkøbsprocessen i administration og forretning
  • Konkrete eksempler på organisationer, der har anvendt elementer fra Inventory Management

Præsentationer

Skriv til sekretariatet hvis du ønsker at se den samlede præsentation fra de to webinarmøder.

Kontakt sekretariatet