Temagruppe: Produktstandarder og mærker i indkøb

Temagruppens møderække om ’Vurdering og brug af standarder og mærker i indkøb’ blev afviklet i regi af Forum for Bæredygtige indkøb – et forum som har til formål at fremme bæredygtige indkøb i Danmark gennem netværksdannelse og vidensdeling – både for private og offentlige indkøb.

28. oktober 2021

  • Opdateret 18. januar 2023

Temagruppen mødtes tre gange i perioden marts - maj 2021

Guiden er udarbejdet af en temagruppe om produktstandarder i indkøb under Forum for Bæredygtige Indkøb i 2021. Temagruppen har afholdt tre offentlige temamøder, hvor der deltog indkøbere fra både det offentlige og det private.

I guiden har Forum samlet de væsentligste anbefalinger og idéer, der blev præsenteret og drøftet på møderne. Guiden henvender sig til indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private virksomheder.

Ansvaret for indholdet af guiden ligger hos deltagerne af samt tovholderne for temagruppen. Det skal bemærkes, at guiden ikke er udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Gå til guiden Standarder og mærker i indkøb

Fra temagruppen udspringer guiden ‘Grønne og etiske mærker – Guide til vurdering og brug af standarder og mærker i indkøb.‘ Denne guide giver gode råd til, hvordan offentlige og private indkøbere kan vurdere grønne og etiske mærker, der bygger på uafhængige og alment anerkendte standarder og certificeringsordninger, og som kan bruges som troværdig dokumentation i forbindelse med indkøb – i guiden kaldet ’mærker eller mærkningsordninger’.

Guiden peger ikke på specifikke mærker eller mærkningsordninger men giver inspiration til, hvad indkøbere skal være opmærksomme på, hvis de vælger at stille krav om mærker i et udbud eller indkøb. Guiden giver også gode råd til, hvordan indkøbere kan referere til standarder.

I forhold til at vurdere et mærkes relevans og troværdighed tager guiden udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens vejledning i ”Brug af miljømæssige og etiske påstande mv.” Herudover ses der på samspillet mellem mærker, standarder og udbudsloven.

Læs og download guiden her

Præsentationer

Skriv til sekretariatet hvis du ønsker at se præsentationer fra møderne

Kontakt sekretariatet