Temagruppe: CO2 - klimahandling og reduktion af klimaaftryk

Temagruppen er oprettet i 2023 og skal sætte fokus på opgørelse og reduktion af drivhusgasser (CO2e) ifm. indkøb. Herunder med fokus på opgørelsesmetoder, temaer som virkemidler til CO2e reduktion, anvendelse af skyggepriser, CO2e-afgifter samt beslutningstagerens rolle. 

  • Opdateret 21. marts 2023

Tilmeld dig her

Reduktion af CO2 og andre drivhusgasser samt måling af klimaaftrykket fra indkøb fylder mere og mere hos både offentlige og private, og det forventes at være et permanent indsatsområde. Der er fortsat stor usikkerhed om måling og metoder, og datadiskussionen fortsætter uændret. 

Formålet er at reducere organisationernes klimaaftryk gennem indkøb og forbrug. Det kræver et solidt informationsniveau og en konkret viden om metoder til at opgøre klimaaftrykket og vurdere effekten af klimatiltag, som kan anvendes i udbuds - og indkøbssammenhæng. 

Med denne temagruppe vil Forum samle og dele de gode erfaringer, skabe overblik over hvilke metoder og værktøjer, der findes, samt forsøge at klæde deltagerne på til at opstille klimatiltag til sin organisations beslutningstagere. 

Temagruppen vil sætte fokus på de forskellige greb, der findes til at skabe reduktion af klimaaftrykket. Herunder skyggepriser, afgifter, klimavægtning, fastsættelse af mål, kommunikation, adfærd og nudging samt beslutningskompetence. 

Hensigten er, at organisationers klimaaftryk via indkøb/forbrug reduceres. Det sker ved at oplyse om samt pege på konkrete klimaværktøjer, som kan anvendes i udbuds- og indkøbssammenhæng. 

Tre møder i temagruppen

Temagruppen mødes tre gange i marts – juni 2023 og er for både professionelle indkøbere, leverandører, NGO’er og andre med interesse for temaet. Møderne vil være en blanding af oplæg og diskussioner. Resultatet af temagruppens arbejde skal formidles i form af et kommunikationsprodukt, som gruppen selv beslutter, og fremlægges ved Forums og POGI’s årskonference i november 2023. 

Temagruppemøde 1: Torsdag den 23. marts 2023 kl. 10.00 - 14.00 hos Concito

Temagruppemøde 2: Tirsdag den 25. april 2023 kl. 9.00 – 13.00 Online

Temagruppemøde 3: Tirsdag den 6. juni 2023 kl. 10.00 – 14.00 hos SKI/ eller online 

Temagruppe

Helikopterperspektiv og kortlægning af relevante CO2-målestandarder

Første temagruppemøde introducerer opgørelse og reduktion af drivhusgasser, præsentation af Scope 1,2 og et særligt fokus på Scope 3 i forbindelse med indkøb og udbud. Mødet skal skabe viden og inspiration om Scope 1, 2 og 3, de forskellige beregningsmodeller, redskabstyper og case-eksempler, og hvordan det kan gribes an på både virksomheds - og produktniveau.  
 

10.00 – 10.05: Velkommen


10.05 – 10.45: Præsentation og kortlægning af relevante CO2-målestandarder. Oplægget vil give et oprids af, hvorfor det er vigtigt at måle på og reducere klimaaftrykket fra indkøb. Dertil vil der gives en kort introduktion til centrale begreber og målemetoder inden for indkøb v/ Tobias Johan Sørensen, Concito


10.50 – 11.45: Præsentation af Klimakompasset som er et brugervenligt webbaseret værktøj, som virksomheder og organisationer kan bruge til at opgøre og forstå deres klimaaftryk mhp. at målrette deres grønne omstilling. Klimakompasset er udviklet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen og giver mulighed for at opgøre klimaaftrykket på scope 1, 2 og 3 jf. GHG protokollen v/ Markus Bjerre, Erhvervsstyrelsen


11.45 – 12.10: Frokost


12.10 – 13.00: Klimamål og -måling for en storforbruger af alt. Præsentation af den fællesregionale klimastyringsmodel, en overbygning til klimaregnskab, udviklingen i CO2-beregninger til ændringer i hverdagen, sikring af sammenlignelighed af analyser, og hvor regionernes CO2-dataarbejde er på vej hen v/ Rasmus Revsbeck, Region Midtjylland

13.00 – 13.25: Dagens vigtige pointer, afrunding og tak for i dag
 

OBS. Der er begrænsede pladser til første temagruppemøde.

Temagruppemødet afholdes ved Concito.

Adresse: 

Læderstræde 20,

1201 København

Program til 1. temagruppemøde

Helikopterperspektiv og kortlægning af relevante CO2-målestandarder

Første temagruppemøde introducerer opgørelse og reduktion af drivhusgasser, præsentation af Scope 1,2 og et særligt fokus på Scope 3 i forbindelse med indkøb og udbud. Mødet skal skabe viden og inspiration om Scope 1, 2 og 3, de forskellige beregningsmodeller, redskabstyper og case-eksempler, og hvordan det kan gribes an på både virksomheds - og produktniveau.

10.00 – 10.05: Velkommen


10.05 – 10.45: Præsentation og kortlægning af relevante CO2-målestandarder v/ Tobias Johan Sørensen, Concito
10.50 – 11.45: Klimakompasset v/ Markus Bjerre, Erhvervsstyrelsen


11.45 – 12.10: Frokost


12.10 – 13.00: Regionernes klimastyringsmodel v/ Rasmus Revsbeck, Region Midtjylland
 

13.00 – 13.25: Dagens vigtige pointer, afrunding og tak for i dag

 

OBS. Der er begrænsede pladser til første temagruppemøde.

Temagruppemødet afholdes ved Concito.

Adresse: 

Læderstræde 20,

1201 København

Program og præsentationer

Skriv til Sekretariatet hvis du ønsker at se præsentationer eller programmet fra møderne

Kontakt Sekretariatet