Transport: Råd og vejledning til miljøvenlige indkøb af transport for private virksomheder

  • Opdateret 15. juni 2023

Den grønne omstilling fordrer et opgør med vores gamle handlemønstre – også i forhold til transport (af både varer og personel) – hen mod nye og mere bæredygtige transportløsninger. I 2019 var den danske transportsektors udledninger oppe på 13,5 mio. ton CO2, svarende til 29 procent af den samlede danske udledning (Energistyrelsen, 2021), og dette uden at medregne den transport, der foregår udenfor Danmarks grænser med import og eksport af varer. I 2020 vedtog folketinget den danske klimalov. Formålet med loven var, at Danmark skulle reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent. Flere tiltag er blevet sat i værk i denne forbindelse og her er transport en naturlig brik i det bæredygtige arbejde, der pågår.

De mange danske virksomheder, der i disse år tager aktivt del i den bæredygtige omstilling på transportområdet, oplever samtidig at være del af den store globale og teknologisk omstilling, der fortsat sker på området, og som kan være svær at danne sig overblik over. Bæredygtig transport er nemlig et komplekst område, hvor den teknologiske udvikling ændrer sig hurtigt og konstant. Men der er al mulig grund til at fortsætte det gode arbejde; ud over at hjælpe til den grønne omstilling og skubbe markedet i en mere bæredygtig retning, sender det nemlig et stærkt signal til de kunder og samarbejdspartnere, der efterspørger større miljømæssig omtanke hos de private virksomheder. Desuden har et miljøvenligt indkøb af transport store potentialer for at sparre virksomheden for penge, bl.a. ved besparelser på diesel eller via en re-tænkning af behov og brug. Og heldigvis udvikles der hele tiden nye og bedre løsninger og flere muligheder for bæredygtig omstilling af transport, ex bedre el-biler og forskellige former for biobrændsel til en række transportmidler. Der er dermed gode muligheder for fortsat at rykke på området – også når det kommer til de indkøb, der sker i forbindelse med jeres drift, som fx transport af vare- og tjenesteydelser eller ny medarbejderflåde mv.

Nedenfor kan I finde en række gode råd og tips til, hvordan I kan sætte ind i forhold til flere miljøvenlige indkøb på transportområdet.

Kom godt i gang

Noget af det første I kan gøre, er at få vurderet jeres klimaaftryk på transport. Stil din virksomhed følgende spørgsmål:

  • Hvor i værdikæden er der transport lokaliseret, og i hvilken omfang?
  • Er det muligt at forbedre samarbejdet med jeres partnere, for at mindske transporten?
  • Er der behov for at få leveret varer én gang ugen – eller er det muligt at pulje sammen til færre eller én leverandør?
  • Minimer afstanden til jeres leverandør – er det muligt at vælge en leverandør der ligger tættere på virksomheden, geografisk?
  • Kan logistikken løses på en bedre måde, således at der ikke bliver kørt forgæves?
  • Indgå i markedsdialog med jeres transportleverandør.
  • Hvilke grønne transportformer har leverandøren mulighed for at tilbyde i dag og i fremtiden?

Det kan være, at det ikke er muligt at ændre på jeres køretøjer eller logistikken, men i stedet kan I kigge på, om I kan ændre på ex køreadfærd, der kan sparre brændsel. Hvis I ikke har mulighed for at ændre jeres strategi lige nu og her, så overvej, hvordan I vil reducere jeres klimaaftryk på transporten fremadrettet.

Hvilke krav kan I stille jeres transportleverandør?

Hvis I vælger en leverandør der allerede gør en indsats for miljøet, er i med til at belønne dem, som går foran, og på den måde hjælper I til at skubbe markedet i den rigtige retning. Som virksomhed er det vigtigt, at I efterspørger, om leverandøren kan henvise til et klimaregnskab samt en grøn strategi. I kan også stille krav over tid, således at leverandøen forbedrer deres CO2 aftryk over tid, hvis løsningen ikke er tilstede her og nu.

Billigere over tid

Fossile brændstoffer og benzin er dyrt, og vil antageligt kun blive dyrere i takt med, at der kommer flere el-biler og andre bæredygtige løsninger. Som vi har kunne se det seneste år, er prinserne på benzin og diesel steget historisk, hvor vi også har set eksempler på udfordringer af levering af brændstoffer til Danmark (Finans, 2022). Det kan virke omkostningskrævende lige nu at skifte til el-transport eller anden miljøvenlig transport, men denne løsning vil vise sig at være billigere over tid. En undersøgelse har nemlig vist at elbiler er op til 40% procent billigere at vedligeholde (Argonne National Laboratory, 2021). Derudover falder priserne på el-bilerne i takt med at efterspørgslen stiger.

Kilder:

Klimastatus og –fremskrivning 2021 (KF21): Transportsektoren

Hundedyrt at tanke: Benzin- og dieselprisen sætter rekord

Comprehensive Total Cost of Ownership Quantification for Vehicles with Different Size Classes and Powertrains