Forum: Inspirations-pjecer om indkøb af bæredygtigt træ og papir, IT og indkøbsprocesser

I Forums temagrupper samles deltagernes viden og erfaring om et specifikt emne inden for bæredygtige indkøb. Slutproduktet er en samling konkrete handlingsanvisninger, som kan bruges af andre indkøbere.

 

  • Opdateret 15. maj 2023

Udover temagruppen om transport er der i løbet af 2020 afholdt yderligere tre temagrupper om indkøb af  hhv. bæredygtigt IT, inventory management og bæredygtigt træ og papir. Det er der kommet en række gode og overskuelige inspirationspjecer ud af. Her i artiklen finder du links til dem alle.

Inspirationspjece: Omstil din organisation til bæredygtigt IT- gode råd og inspiration til processen

Fire centrale forudsætninger skal være til stede for at kunne omstille organisationen til bæredygtigt IT. Det var deltagerne i Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om bæredygtigt IT enige om. Pjecen samler deltagernes væsentligste input til, hvordan de fire forudsætninger kan opfyldes i praksis.

Temagruppen bestod af mere end 50 repræsentanter for IT-branchen og indkøbere fra offentlige og private virksomheder. Det er godt, at der har været en så solid opbakning til arbejdet, for det indikerer at pjecens anbefalinger har et bredt afsæt i markedet, sagde Jakob Zeuthen, næstformand i Forum for Bæredygtige Indkøb og miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, da han præsenterede pjecen på årskonferencen.

IT er ikke bare ”dimser”

Temagruppens tovholder var Sif Neldeborg, som er politisk konsulent i IT-Branchen. Ifølge hende, er der en tendens til at virksomheder og organisationer betragter IT som ”dimser man bare skal have”, i stedet for at tænke i intelligente systemer.

Vi kan bruge IT til at omstille vores samfund i en mere bæredygtig retning, hvis vi bruger det intelligent. Bæredygtig IT handler altså ikke bare om, hvilke maskiner vi indkøber, men også i høj grad om de systemer, vi bruger, siger hun.

Sif Neldeborg bruger sin egen opvaskemaskine som eksempel. Den bipper, når det er på tide at køre et program, der vedligeholder maskinen, og når den har brug for afspænding. Det betyder, at maskinen sandsynligvis vil holde længere og bruge mindre energi i dens levetid, end hvis hun selv skulle overvåge den.

Lidt på samme måde er det i organisationer, hvor der er virkelig mange maskiner koblet til netværket. Her findes der systemer, som sørger for at vedligeholde sikkerhedsindstillingerne. Tilsvarende kunne man have systemer, der holder øje med, hvornår maskinerne trænger til vedligehold, så de holder længere, eller skal kasseres. Et sådant system ville også kunne give et bedre overblik over computerne. Holder de for eksempel kun kort tid, fordi man for tre år siden købte de billige?

Pointen er, at vi ikke kommer til at omstille ret meget, hvis vi alle skal sidde og spekulere over, for eksempel, hvornår computeren skal stå og opdatere, så vi bruger mindst strøm – det skal køre automatisk, siger Sif Neldeborg.

Samarbejde på tværs af siloerne

Bæredygtigt indkøb af IT kræver, at man går i gang med at arbejde med indkøb på en ny måde, mener Sif Neldeborg, og det kan være en stor udfordring, fordi man er vant til at sidde med hvert sit lille område. IT kræver samarbejde på tværs af siloerne.

Indkøberne kan ikke sætte sig ind i den nyeste teknologi hele tiden. Her er erfaringsudveksling om processer rigtig vigtigt. Alle indkøbere skal kortlægge og bruge de samme værktøjer til omstillingen, og alle skal have en plan for de lavthængende frugter. Det er indkøbere i forvejen gode til på mange andre indkøbsområder. Det kan også være, at indkøberne skal kobles med ingeniører eller projektledelsesfolk, så de rigtige kompetencer er med i udbudsprocessen, siger Sif Neldeborg, og roser deltagerne i Forums temagruppe for at byde ind med deres viden og erfaring.

Her kan du hente inspirationspjecen: Omstil din organisation til bæredygtigt IT - gode råd og inspiration til processen

Inspirationspjece med casesamling: Bæredygtige indkøb gennem inventory management

Har I overblik over, hvilke aktiver jeres organisation egentlig råder over? Fra kuglepenne til skolemøbler og bygninger - og i hvilken stand de er? Og hvordan sikrer I jer, at I ikke køber nyt, når I i virkeligheden kunne nøjes med at reparere eller renovere?

En af Forums temagrupper tog i efteråret 2020 fat på ”Bæredygtige indkøb gennem inventory management”, der er en systematisk tilgang til indkøb, opbevaring og håndtering af lager, aktiver og beholdning. Det er et redskab til at få struktur på indkøbsprocessen ved at sætte fokus på, hvad og hvornår der skal indkøbes og om indkøbet er nødvendigt i stedet for reparere eller renovere.

Formålet med temagruppen var at opbygge en fælles forståelse af hvad inventory management er, og hvordan det kan bruges i indkøbsprocesser. Det grundlæggende princip i inventory management er: Hvis man ikke ved hvad man har, så er det svært at vide, hvad man har brug for, sagde Luna Ærø Witt, seniorkonsulent i Deloitte Consulting i sin præsentation på årskonferencen.

Resultatet af temagruppens arbejde er inspirationspjecen og casesamlingen: Bæredygtige indkøb gennem inventory management.

Læs og hent den her og får du et godt overblik over, hvordan man kommer godt i gang.

Quick-guide og film: Indkøb af dokumenterbart bæredygtigt træ og papir

Vil du sikre, at din organisation bruger bæredygtigt træ, når I bygger nyt, renoverer, køber møbler og tryksager eller andre produkter lavet af træ? Forum for Bæredygtige Indkøb afholdt i 2020 en temagruppe om emnet, der mundede ud i et webinar i slutningen af september. Det er der både kommet en quickguide og en række film fra webinaret ud af. Quick-guiden giver dig fem anbefalinger til indkøb af bæredygtigt træ og papir. Filmene fra webinaret indeholder tre konkrete cases fra SKI, Aarhus Kommune og en leverandør.

Morten Brodde fra FSC Danmark har deltaget i arbejdet og var moderator på webinaret, hvor han også selv gav et oplæg om indkøb af bæredygtigt træ og papir.

Indkøb af bæredygtigt træ og papir er mere relevant nu end nogensinde før og formålet med webinaret var at sikre at flere offentlige organisationer og leverandører ved, hvordan man stiller krav til bæredygtigt træ og papir, men også hvordan man følger op på kravene med udgangspunkt i den offentlige indkøbsvejledning, som vi allerede har i dag. Et hovedbudskab er, at man ikke skal være bange for at stille krav, for vi har efterhånden et meget modent marked, som er parat til at levere dokumentation, sagde Morten Brodde.

Blandt deltagerne på webinaret var der både repræsentanter fra leverandørsiden og fra det offentlige. Det er vældig positivt, for selve implementeringen af krav til bæredygtigt træ og papir handler i høj grad om dialog og kommunikation imellem leverandører og de offentlige indkøbere, sagde han.

Du finder quick-guiden og webinar-film en her

Artiklen blev udgivet d. 30 november 2020